Λόγω Covid-19 όλες οι συνεδρίες γίνονται Online

Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης

Οι ομάδες προσωπικής ανάπτυξης μπορούν να δημιουργηθούν με βάση την ανάγκη των ανθρώπων να μοιραστούν κάτι που τους απασχολεί, να διερευνήσουν τα συναισθήματα και τις επιθυμίες τους ή να αναπτυχθούν σε προσωπικό επίπεδο. 

Διαφορετικές ομάδες ανάπτυξης μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων που θέλουν να συμμετάσχουν.

Τέτοιες ομάδες μπορεί να είναι ομάδες υποστήριξης στα πλαίσια της πανδημίας, ομάδες γονέων, ομάδες ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ομάδες γυναικών, ανέργων κλπ.

Σε κάθε περίπτωση, στόχος είναι όλα τα μέλη να μπορούν, εάν θέλουν, να μοιραστούν τις εμπειρίες και τα συναισθήματα τους, να δώσουν και να λάβουν υποστήριξη και να συζητήσουν για ό,τι τους απασχολεί σε ένα πλαίσιο αμοιβαίου αλληλοσεβασμού.

Η ομάδα είναι ένας ασφαλής χώρος όπου κάποια ή κάποιος μπορεί να ανοιχτεί και να μιλήσει για κάποια θέματα τα οποία δεν μπορεί εύκολα να συζητήσει με το συγγενικό, φιλικό ή εργασιακό περιβάλλον.

Ο ρόλος της συντονίστριας της ομάδας είναι να ενθαρρύνει την ισότιμη συμμετοχή των συμμετεχόντων και την ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων, ώστε να προάγεται η αμοιβαία επικοινωνία.

Η ομάδα είναι:

  • Μια πηγή προσωπικής ανάπτυξης για όλες τις συμμετέχουσες και τους συμμετέχοντες
  • Ένα μοίρασμα που ανοίγει νέους ορίζοντες, αλλά και αναδεικνύει την ύπαρξη κοινών βιωμάτων.
  • Ένα πεδίο διερεύνησης των προσωπικών σχέσεων τόσο εντός όσο και εκτός της ομάδας.
  • Μια αίσθηση ενότητας και ζεστασιάς η οποία συμβάλλει στην αυτογνωσία και μειώνει την αίσθηση μοναξιάς.
  • Μία πραγματική πηγή υποστήριξης σε καθημερινά προσωπικά προβλήματα.
  • Ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε μαζί, ζητήματα που μας δυσκολεύουν, μειώνοντας έτσι την αίσθηση απομόνωσης και μοναξιάς που χαρακτηρίζει την περίοδο που διανύουμε.

Ομάδες

Οι ομάδες προσωπικής ανάπτυξης μπορούν να δημιουργηθούν με βάση την ανάγκη των ανθρώπων να μοιραστούν κάτι που τους απασχολεί, να διερευνήσουν τα συναισθήματα και τις επιθυμίες τους ή να αναπτυχθούν σε προσωπικό επίπεδο.

Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης​

Διαφορετικές ομάδες ανάπτυξης μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων που θέλουν να συμμετάσχουν

Τέτοιες ομάδες μπορεί να είναι ομάδες υποστήριξης στα πλαίσια της πανδημίας, ομάδες γονέων, ομάδες ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ομάδες γυναικών, ανέργων κλπ.

Κλεισε Ραντεβου