Λόγω Covid-19 όλες οι συνεδρίες γίνονται Online

Βιωματική Ανάπτυξη

Με τον όρο βίωμα αναφέρομαι σε όλες τις πλευρές μιας εμπειρίας και όλα όσα σχετίζονται με αυτήν: σκέψεις, συναισθήματα, σωματικές αισθήσεις, αλληλεπιδράσεις με τους άλλους και το περιβάλλον. Επιλέγω τον όρο βιωματική ανάπτυξη για να περιγράψω το σύνολο της δουλειάς μου, διότι θεωρώ ότι περικλείει μια ευρύτερη γκάμα διαδικασιών και δραστηριοτήτων και όχι μόνο την ψυχοθεραπευτική σχέση. Στόχος μου είναι, εντός του κέντρου, να δημιουργηθούν ομάδες συνάντησης με διαφορετικές θεματολογίες, αλλά και βιωματικά εργαστήρια με ποικιλία περιεχομένων ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες που θα προκύπτουν λόγω κοινωνικών συγκυριών (π.χ. covid 19) ή προσωπικών ενδιαφερόντων (π.χ. όνειρα).

Για μένα, η βιωματική ανάπτυξη είναι μια ολιστική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει την εναρμόνιση των διαφορετικών διαστάσεων της ανθρώπινης ύπαρξης: την σωματική, την συναισθηματική και τη διαπροσωπική. Η ανάπτυξη αυτή συντελείται μέσα σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο.

Η θεραπευτική μου προσέγγιση είναι κυρίως επηρεασμένη

  • Από την προσωποκεντρική θεωρία του Carl Rogers, η οποία βασίζεται πάνω στην ιδέα της αυτοπραγμάτωσης, στην πίστη ότι κάθε άνθρωπος θέλει να ζήσει όσο πιο ολοκληρωμένα και αυτόνομα μπορεί.
  • Από το Focusing του Εugene Gendlin, που θεωρεί δεδομένη την προαγωγική τάση του ανθρώπου, την τάση να προχωράει μπροστά, να εξελίσσεται.
  • Από τις κοινωνικές επιστήμες και συγκεκριμένα από την κονστρουξιονιστική προσέγγιση των πραγμάτων, η οποία αναγνωρίζει ότι πολλές από τις αντιλήψεις που έχουμε για τους εαυτούς μας και τους άλλους είναι κοινωνικά κατασκευασμένες.

Στην Πράξη

  • Προσπαθώ να αποφεύγω την χρήση όρων ψυχοπαθολογίας (κατάθλιψη, σχιζοφρένεια, μανία κλπ) και την ταύτιση των πελατών με αυτές τις κατηγορίες.
  • Εξετάζω τα θέματα που αντιμετωπίζουμε μέσα στο θεραπευτικό πλαίσιο, ως ζητήματα που αναδύονται σε ένα περίπλοκο κοινωνικό και σχεσιακό πλαίσιο και όχι ως ατομικά ελαττώματα του πελάτη.
  • Δεν θεωρώ ότι οι άνθρωποι έχουν κάτι προβληματικό που πρέπει να διορθωθεί, ούτε ότι είναι ασθενείς που πρέπει να θεραπευτούν.
  • Οι δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν δεν έχουν ως πηγή μια ελαττωματική ύπαρξη, αλλά μια σειρά σύνθετων παραγόντων οι οποίοι υφίστανται μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ζωής.
  • Αντιλαμβάνομαι τους ανθρώπους ως πολύπλευρες υπάρξεις με σύνθετα βιώματα που έχουν ως στόχο να προχωρήσουν.
  • Το κοινό σε όλες και όλους είναι ότι προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο γνωρίζουν και μπορούν για να επιβιώσουν και να ζήσουν.

Γιατί Moving Forward;

Οι ομάδες προσωπικής ανάπτυξης, η ατομική ψυχοθεραπεία και τα βιωματικά εργαστήρια αποτελούν εργαλεία που μπορεί η καθεμία και ο καθένας να χρησιμοποιήσει για να αντιμετωπίσει προσωπικές δυσκολίες, να αποκτήσει νέες γνώσεις και δεξιότητες και να εξελιχθεί και να προχωρήσει μπροστά, με όποιον τρόπο της ή του ταιριάζει.  Για αυτό επέλεξα και το όνομα Moving Forward (προχωρώντας μπροστά).

Το όνομα αυτό είναι μια παραλλαγή του όρου “carrying forward”, τον οποίο χρησιμοποιούσε ο πατέρας της Διαδικασίας Εστίασης, Eugene Gendlin, για να αναφερθεί στην προαγωγική τάση που έχουμε όλοι ως άνθρωποι. Η τάση αυτή μας ωθεί να αλλάζουμε, να αναπτυσσόμαστε και να προχωράμε μπροστά αρκεί να αρθούν τα εμπόδια που υψώνονται μπροστά μας και να ανοίξει ο δρόμος!

Διαβάστε Περισσότερα

Πως μπορώ να σε βοηθήσω;

Στο πρώτο δωρεάν ραντεβού που θα κλείσουμε μαζι, θα μπορέσουμε από κοινού να βρούμε τον καταλληλότερο τρόπο για να συνεχίσουμε, λαμβάνοντας υπόψιν τις προσωπικές σας επιθυμίες και ανάγκες.

Κλεισε Ραντεβου